Sensory Storytime Programını Kimler Uygulayabilir?

Anaokulları, psikolojik danışmanlık merkezleri, drama ve sanat okulları, özel eğitim merkezleri, dil okulları Kidsnook Sensory Storytime istasyonu olabilirler.

Kurum tarafından belirlenen okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi, drama eğitmeni, İngilizce öğretmenleri, psikologlar ve ilgili alanlardan olan eğitmenlere gerekli eğitimler Kidsnook tarafından sunulur ve uygulamalar gerçekleştirilir.


Neden Sensory Storytime İstasyonu Olmalısınız?

Kurumunuzda yenilikçi, çağdaş eğitim yöntem ve metotlarından faydalanarak fark yaratmak,

Dışarıdan alacağınız hizmetlere harcayacağınız bütçe yerine kendi personeliniz ile yeni kazançlar elde etmek,

Bilinirliğinizi arttırmak, marka iş birlikleri yapmak,

 

Sensory Storytime 2 kısımdan oluşur:

Hikâye Anlatımı

Hikâyeler çocuklara sorunlarla nasıl baş etmeleri gerektiğini gösterir. Duygusal yönden güçlenmelerini destekler. Evrensel değerleri öğretir. Çocukların eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarını sağlar. En önemlisi yaratıcılığı canlı tutar.


Duyusal Oyunlar

Duyusal oyunlar çocuğun duyularını harekete geçirerek deneyimler yaşamasına sebep olan öğrenme fırsatlarıdır. Oyunlar bütün duyuları aynı anda harekete geçirebileceği gibi yalnızca birkaç duyuya hitap edecek şekilde de olabilir


Yapılandırmacı eğitim sistemlerinden ve Reggio Emilia, Montessori, Waldorf gibi alternatif eğitim sistemlerinden esinlenilerek oluşturulan Sensory Storytime; erken çocukluk döneminden itibaren çocuklara masal ve hikaye dinlemeyi sevdiren, düşünme ve plan yapma yeteneğini geliştiren, girişimciliği ve güdülenmeyi sağlayan, içerdiği yöntem ve teknikler sayesinde çocuğun dil gelişimini ve öğrenmeye ilgisini artıran bir ders programıdır.

Yöntem çeşitliliğine ve problem çözmeye dayalı öğrenmeler sunan Sensory Storytime programında, sonuçlardan çok öğrencinin yaşadığı öğrenme süreçleri önemlidir.

SENSORY STORYTIME NEDİR?